Karlovačka županija u suradnji sa partnerima iz Hrvatske i Italije intenzivno radi na pripremi strateškog projekta prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska radnog naziva STREAM – Strateški razvoj sustava obrane od poplava.

Cilj projekta je smanjivanje šteta nastalih od poplave i to preventivnim mjerama koje bi se osmislile provedbom projekta.

Sustav civilne zaštite Karlovačke županije provedbom projekta, između ostalog, opremiti će žurne službe, podići razinu nadzora kritičnih lokacija, unaprijediti komunikacijski sustav te osposobiti i usavršiti zapovjedni kadar za vođenje i zapovijedanje složenim intervencijama.

Neprocjenjivi doprinos pri identifikaciji potreba žurnih službi Karlovačke županije daje g. Goran Franković, Županijski vatrogasni zapovjednik u Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije sa suradnicom Ivanom Marić.

Stručni dio pripreme projektne dokumentacije za Karlovačku županiju priprema Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije a voditeljica tima je Eva Sobotik-Pavan, Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu projekata.

Skip to content