Zelena Hrvatska

U ovom dijelu web stranice, pronađite sve informacije povezane sa izradom operativnih programa za razdoblje EU 2021.-2027., vezane uz drugi cilj kohezijske politike Zelenija Europa.

“Zelenija Europa” podržava prijelaz na gospodarstvo s malim udjelom ugljika, promiče prilagodbu na klimatske promjene, prevenciju opasnosti i upravljanje, osigurava očuvanje i zaštitu okoliša te promiče učinkovitost resursa.

Europski zeleni plan (European Green Deal) označava zeleniju Europu bez ugljika što će se postići ulaganjem u energetsku tranziciju, obnovljivim izvorima energije i borbom protiv klimatskih promjena. Riječ je o novoj strategiji rasta koja se ostvaruje rješavanjem nekih od najvažnijih ekoloških i klimatskih problema. Time Europska unija želi suvremenu, efikasnu i konkurentnu ekonomiju s nultom neto emisijom stakleničkih plinova do 2050. godine kroz ulaganja u istraživanja i inovacije te očuvanje okoliša. Ukupno planirano ulaganje na razini EU iznosi cca. 378 milijardi eura.

Europski zeleni plan

U skladu s Europskim zelenim planom, Hrvatska kao glavni cilj ima postati predvodnicom u zelenom gospodarstvu i uvođenju čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika prijevoza promicanjem sigurne i održive prometne politike. Ulagat će se u digitalnu infrastrukturu i poticati uvođenje digitalnih rješenja u interesu građana i hrvatskog gospodarstva.

Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je sedam posebnih ciljeva koji se odnose na:

  • energetsku učinkovitost;
  • obnovljive izvore energije;
  • razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini;
  • promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe;
  • održivo upravljanje vodama;
  • prelazak na kružno gospodarstvo;
  • biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja te
  • promicanje održive multimodalne mobilnosti.

Zelena Hrvatska

Skip to content