Završna konferencija projekta „Susret s rijekom“ održana je 23.03. na pješačko biciklističkoj- stazi „šetnici“ s desne strane obale Korane u Karlovcu, koja je izgrađena i opremljena u sklopu projekta.

Nositelj projekta je  Karlovačka županija, a partneri su Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Ogulin,  Javna ustanova Natura Viva, Javna ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije , Turistička agencija Grada Ogulina, Turistička zajednica područja Kupa.

Cilj projekta bio je da se kroz povećanje turističke privlačnosti NATURA 2000 područja uz rijeke Karlovačke županije, te edukaciju i podizanje svijesti javnosti o važnosti njihova očuvanja, doprinese održivom korištenju prirodnih  resursa i očuvanju biološke ravnoteže NATURA 2000 područja.

Kroz projekt izgrađena je  nova turistička infrastrukture i sadržaji.  Izgrađeni su NATURA 2000 interpretacijski centri na otvorenom i opremljeni mobilnim interpretacijskim centrima, multimedijskom i edukativnom opremom, u tri grada Karlovačke županije, u kojima će se lokalizirano predstavljati cijelo NATURA 2000 područje uz rijeke. Ukupna vrijednost infrastrukturnih radova na projektu iznosi 4.5 milijuna kuna, dok je na opremanje interpretacijskih centara multimedijskom i edukativnom opremom utrošeno 2 milijuna kuna.

Multimedijska oprema nabavljena kroz projekt sastoji se od holograma, interaktivnog poda, podne projekcije i VR naočala. Svrha multimedijske opreme je na moderan i zabavan način približi NATURA 2000 zaštićene vrste flore i faune posjetiteljima, s posebnim naglaskom na najmlađe uzraste, kako bi podigli svijest javnosti o važnosti očuvanja NATURA 2000 područja.

Kroz šetnju novoizgrađenom šetnicom  Applicon d.o.o. je  predstavio svim uzvanicima konferencije i medijima  svu postavljenu multimedijsku opremu u NATURA 2000 interpretacijskom centru u Karlovcu. Tamo se nalaze  dva objekta za zaštitu multimedije u kojima su postavljeni hologrami, mobilni interpretacijski centar i interaktivni pod,  dok će VR naočale pričekati sa upotrebom kada epidemiološka situacija bude povoljnija.

Ugovorena vrijednost projekta iznosila je 9,2 milijuna kuna dok je stvarna Ukupna vrijednost projekta  nakon provedbe svih projektnih aktivnosti 8,9 milijuna kuna, od čega je 7.3 milijuna kuna sufinancirano bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a nešto više od 900,000,00 kn sufinancirano je iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini. Konačni vlastiti udio Korisnika i partnera je 7% od ukupne vrijednost projekta, točnije korisnik i partneri su uložili   nešto više od 620.000,00 kn u projekt vrijedan 8,9 milijuna kuna, što potvrđuje povoljnu financijsku konstrukciju projekta za Korisnika i partnere.

Skip to content