Zaštita osobnih podataka

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Ulica Jurja Haulika 14 

47 000 KARLOVAC 

tel: 047 612 800 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ksenija Silaj, dipl. pol. et mag. bibl.
e-mail: [email protected]

Odluka o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Skip to content