1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Polaznici će se detaljnije upoznati s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Kroz temu „Izrada projektne prijave“ polaznici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, polaznici će biti upoznati s načinom izrade projektnog proračuna te će im se pojasniti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna.

Polaznici će dobiti uvid kako raditi u MIS sustavu i sustavu eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga) te će dobiti korisne savjete za popunjavanje podataka u navedene sustave.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br Datum Vrijeme Naziv teme Predavač
1. 27.01.2021. 12:30 – 13:30h Uvod u upravljanje projektnim ciklusom dr. sc. Vilko Klasan
2. 29.01.2021. 12:30 – 13:30h Faza analize i planiranja Antonija Perač Fištrović
3. 03.02.2021. 12:30 – 13:30h Upoznavanje s uputama za prijavitelje Krunoslav Kralj
4. 05.02.2021. 12:30 – 13:30h Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur
5. 10.02.2021. 12:30 – 13:30h Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna  projekta)

Zoran Lukšić
6. 12.02.2021. 12:30 – 13:30h Rad u sustavu MIS i eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

7. 17.02.2021. 12:30 – 13:30h Zaključak i osvrt na 4. Modul svi predavači

 

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 26.01.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac prijave – 4. Modul

 

Skip to content