1. MODUL: Osnove upravljanja projektnim ciklusom (priprema projektnih ideja)

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovama projektnog ciklusa. Sudionici će dobiti informacije kako analizirati dionike (definirati ciljanu skupinu i krajnje korisnike te projektne partnere) te analizirati problem koji će se pokušati riješiti kroz projektnu ideju. Također, će dobiti informacije kako analizirati ciljeve, kako analizirati i odabrati najbolju provedbenu strategiju te kako koristiti intervencijsku logiku.

Polaznici će se detaljnije upoznati s Uputama za prijavitelje i dijelovima Uputa na koje je potrebno obratiti posebnu pozornost. Kroz temu „Izrada projektne prijave“ polaznici će se upoznati s ključnim pitanjima na koje je potrebno odgovoriti u prijavnom obrascu te na koji način koncipirati svoje odgovore i kvalitetno objasniti projektnu ideju. Isto tako, polaznici će biti upoznati s načinom izrade projektnog proračuna te će im se pojasniti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom izrade proračuna.

Polaznici će dobiti uvid kako raditi u sustavu eFondovi (koji se koriste za prijavu projektnih prijedloga) te će dobiti korisne savjete za popunjavanje podataka u navedeni sustav.

RASPORED ODRŽAVANJA WEBINARA:

Red. br Datum Vrijeme Naziv teme Predavač
1. 25.11.2021. 12:30 – 13:30h Uvod u upravljanje projektnim ciklusom dr. sc. Vilko Klasan
2. 30.11.2021. 12:30 – 13:30h Faza analize i planiranja Antonija Perač Fištrović
3. 02.12.2021. 12:30 – 13:30h Upoznavanje s uputama za prijavitelje Krunoslav Kralj
4. 07.12.2021. 12:30 – 13:30h Izrada projektne prijave I dio.

(opisni dio projekta)

Monika Cegur
5. 09.12.2021. 12:30 – 13:30h Izrada projektne prijave II. dio

(procjena troškova i izrada proračuna  projekta)

Zoran Lukšić
6. 14.12.2021. 12:30 – 13:30h Rad u sustavu eFondovi

(prijava projekta)

Zoran Lukšić,

Monika Cegur

7. 16.12.2021. 12:30 – 13:30h Zaključak i osvrt na 3. Modul svi predavači

 

S obzirom kako održavamo webinare za veći broj različitih javnopravnih tijela sa područja Karlovačke županije, ovaj ciklus webinara namijenjen je za lokalne koordinatore jedinica lokalne samouprave sa područja županije.

Za potrebe održavanja webinar-a koristiti će se Zoom platforma. Polaznici webinara neće morati instalirati aplikaciju već će dobiti link koji će ih odvesti u „sobu za sastanak“ odnosno održavanje webinara. Preporuka je da polaznici webinara, svoje računalo mrežno povežu sa internetom, obzirom da kvaliteta prijenosa webinara ovisi i o brzini interneta.

Za sudjelovanje na webinaru molimo popuniti Obrazac za prijavu polaznika na webinar, koji se nalazi niže u tekstu. Popunjeni obrazac dostavite na mail adresu [email protected] najkasnije do 24.11.2021. u 12:00h.

Obrazovne aktivnosti provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021.-2027.

Obrazac prijave – 3. Modul

Skip to content