Dana 18.06.2020. godine započeo je prvi webinar na temu Europa 2020. Prvi webinar održao je ravnatelj JURRA Karlovačke županije, dr. sc. Vilko Klasan. Na webinaru je sudjelovalo 14 predstavnika javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije koji su dobili više informacija o europskoj strategiji rasta – EUROPA 2020, njezinim ciljevima, važnosti za EU fondove, a sudionici su dobili i više informacija o tome kako danas Hrvatska stoji po pitanju ispunjenja nacionalnih ciljeva.

Tema „Europa 2020“ prva je u nizu od 5 tema u prvom Modulu: EU fondovi, koja se provodi u sklopu obrazovnih aktivnosti projekta KaŽu5 EduKA II. Prvi Modul održavati će se do početka srpnja 2020. godine.

Zainteresirani zaposlenici javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima s područja Karlovačke županije mogu se prijaviti na edukacije na temu EU fondova na mail adresu [email protected]. Sudionici edukacija dobiti će osnovne informacije o EU fondovima te pripremi i provedbi razvojnih projekata.

Projekt KaŽu5 EduKA II namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u novoj financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content