Zakonodavni okvir

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o rokovima i postupcima izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata
Popis važećih akata strateškog planiranja na nacionalnoj razini
Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
Skip to content