Vijeće za tržište rada

Vijeće za tržište rada Karlovačke županije utemeljeno je Odlukom Županijskog partnerskog vijeća od 21.siječnja 2011. godine te Sporazumom o osnivanju Vijeća za tržište rada od dana 22.veljače 2011.

U skladu s načelima strateškog planiranja te partnerstva i suradnje, Vijeće je nadležno za:

1.    Planiranje, razvoj i koordiniranje provedbe Županijske razvojne strategije u području razvoja ljudskih potencijala te povezivanje s Županijskim partnerskim vijećem

2.    Stvaranje programa i osmišljavanje vlastitih projekata na razini županije sukladno županijskoj razvojnoj strategiji, koristeći pritom sve dostupne izvore financiranja.

3.    Umjeravanje dionika u procesu planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala ka stvaranju radnih mjesta, povećanju zapošljivosti, izjednačavanju mogućnosti u pristupu obrazovanju i radu svih stanovnika županije, usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada Karlovačke županije smanjenju dugotrajne nezaposlenosti i osuvremenjivanju strukovnog obrazovanja u skladu s gospodarskim potrebama Karlovačke županije.

Vijeće broji 37 članova, kojeg čine istaknuti gospodarstvenici, obrazovne institucije, udruge i tijela javne vlasti.

Vijeće odlučuje o:

1.    Godišnjem planu rada Vijeća

2.    Planu priopćavanja i objavljivanja

3.    Strateškim dokumentima kao što je Strategija razvoja ljudskih potencijala i Akcijski plan provedbe ove Strategije

4.    Izvješćima o radu Vijeća

5.    Promjenama u sastavu Vijeća i promjenama vezanim za Poslovnik o radu Vijeća tržišta rada.

ČLANOVI VTR-A (institucije/organizacije/ tvrtke):

1.    Karlovačka županija
2.    Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
3.    Hrvatski zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac
4.    Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac
5.    Obrtnička komora Karlovačke županije
6.    Grad Karlovac
7.    Grad Duga Resa
8.    Grad Ogulin
9.    Grad Ozalj
10.  Grad Slunj
11.   Lokalna akcijska grupa(LAG) Vallis Colapis
12.   Lokalna akcijska grupa Frankopan
13.   Veleučilište u Karlovcu
14.   Tehnička škola Karlovac
15.   Srednja škola Slunj
16.   Trgovačko – ugostiteljska škola
17.   Mješovita industrijsko obrtnička škola
18.   IVORA – škola informatike
19.   Ilsad d.o.o
20.   HS-Produkt
21.   Aquaterm d.o.o.
22.   Aquaestil plus
23.   AB gradnja d.o.o.
24.   Tvornica turbina d.o.o.
25.   DS Smith plastics Karlovac d.o.o.
26.   Uniweld strojevi d.o.o. Kamanje
27.   KELTEKS d.o.o
28.   Srakovčić d.o.o
29.   Ženska grupa Karlovac “Korak “
30.   Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
31.   Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potrencijala djece, mladih i odraslih
32.   Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske Ured Karlovačke županije
33.   PPK Karlovačka mesna industrija d.d.
34.   HEINEKEN Hrvatska
35.   Croatia pumpe nova d.o.o.
36.   LAG Petrova gora
37.   Centar za socijalnu skrb Duga Resa

Skip to content