Važni dokumenti

U svibnju 2018. godine Europska komisija objavila je prijedlog novog Višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko razdoblje 2021. – 2027. Značajni dio sredstava navedenog proračunskog razdoblja odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vizama (dalje u tekst: Uredba o zajedničkim odredbama). Navedena Uredba o zajedničkim odredbama krovna je uredba za pripremu i provedbu fondova koji iz nje proizlaze, a sami fondovi dodatno su definirani sektorskom regulativom, odnosno svaki pojedini fond uspostavlja se dodatnom sektorskom uredbom.

U siječnju 2020. godine, nakon što je započeo mandat novog vodstva Europske komisije te stavljanja Europskog zelenog plana visoko na listu prioriteta „nove“ Komisije, došlo je do izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama, a sve sukladno uvođenju novog izvora financiranja pod nazivom Fond za pravednu tranziciju.

Nastavno na pandemiju bolesti COVID-19 te povezane gospodarske posljedice, a kako bi se ojačao Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027., u svibnju 2020. godine, došlo je do nove izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama.

Nakon gotovo tri godine pregovora, 3. ožujka 2021. godine stalni predstavnici država članica u EU potvrdili su politički dogovor postignut s Europskim parlamentom te odobrili zakonodavne uredbe za Kohezijsku politiku kojima je uređeno  upravljanje gotovo jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna EU-a (preko 330 milijardi EUR) u razdoblju od 2021. do 2027.

Suzakonodavci su usuglasili pet novih ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete EU-a:

  • konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske transformacije i regionalne povezanosti IKT-a
  • zelenija i otpornija Europa s nisko-ugljičnim prijelazom prema nula-ugljičnom gospodarstvu promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanja rizicima te održivog urbanog razvoja
  • Povezanija Europa jačanjem mobilnosti
  • Europa s istaknutijom socijalnom i uključivom komponentom provedbe Europskog stupa socijalnih prava
  • Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa

Ovdje možete pronaći sve materijale koji su relevantni za programiranje, odnosno izradu programskih dokumenata na nacionalnoj razini, za razdoblje višegodišnjeg financijskog okvira EU 2021.-2027.

1. Country Report Croatia 2019

2. Country Report Croatia 2020

3. CSR 2020

4. CSR_2019

5. UREDBA _EFRR, ESF+,KF,FPT,EFPR,FAM,FUS i IUGV

6. UREDBA za EFRR, ESF+,KF,FPT,EFPR,FAM,FUS i IUGV

7. UREDBA o EFRR i KF- prilog izmjeni

8. UREDBA o EFRR i KF-1

9. UREDBA o ESF+

10. UREDBA_Fond za pravednu tranziciju+

11. UREDBA_Fond za pravednu tranziciju

12. Nacionalni program reformi 2019.

13. Nacionalni program reformi 2020.

14. NRS 2030 s dodacima

Skip to content