URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

JURRA je prema zamolbi Grada Ozlja u siječnju 2021. pripremila i prijavila poziv za iskaz interesa ( SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PILOT NETWORK) za sudjelovanje u programu URBACT- pilot mreži za lokalizaciju Ciljeva održivog razvoja.

U Programu za 2030. naglašava se potreba za uključivim i lokaliziranim pristupom ciljevima i programima. Lokalizacija je opisana kao proces definiranja, provedbe i praćenja strategija na lokalnoj razini za postizanje globalnih, nacionalnih i subnacionalnih ciljeva održivog razvoja.
Točnije, uzima se u obzir “subnacionalni kontekst za ostvarenje Programa za 2030., od postavljanja ciljeva i ciljeva do određivanja sredstava provedbe i korištenja pokazatelja za mjerenje i praćenje napretka”.
.
“Lokalizacija” SDG-ova odnosi se i na način na koji lokalne i regionalne samouprave i druge lokalne uprave akteri, u ovom slučaju Grad Ozalj, mogu kritički doprinijeti ukupnom ostvarenju SDG-a djelovanjem iz odozdo prema gore i kako ciljevi održivog razvoja mogu pružiti okvir za lokalne razvojne politike. S prijedlogom projekta nastoji se poduprijeti zainteresirane gradove u “lokalizaciji” SDG-ova.

Ciljevi održivog razvoja doneseni su u Rezoluciji UN-a za razdoblje do 2030, a koja je zapravo akcijski plan za ljude, prirodu i napredak.

Vizija rezolucije je definirana kroz 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj. Svi ciljevi su cjeloviti i nedjeljivi te se, uz partnerstvo i mir, temelje na tri osnovne dimenzije održivog razvoja: društvo, okoliš i gospodarstvo. Više info na:
THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)

Skip to content