Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. (PULJP) ukupne vrijednosti 2,27 milijardi eura koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Time je uspješno okončano gotovo dvogodišnje programiranje i pregovaranje s Europskom komisijom te je ispunjen osnovni preduvjet za početak provedbe Programa i objavu prvih natječaja.

Program predviđa ulaganja u četiri ključna područja: zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

717 milijuna eura je planirano za ulaganja u tržište rada, zapošljavanje i nove vještine, a 697 milijuna euraosigurano je za ulaganje u sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Planirano je ulaganje u socijalno uključivanje najranjivijih u iznosu od 687 milijuna eura, dok je za ulaganje u zdravstveni sustav i dugotrajnu skrb osigurano 80 milijuna eura.

Kroz novi ESF+ program financirati će se: uvođenje financijskih instrumenata za mikro i mala poduzeća te društvena poduzeća, ciljano ulaganje u podršku sustavu odgoja i obrazovanja za uvođenje cjelodnevne nastave, besplatnu pomoć u učenju i izvanškolske aktivnosti za djecu u riziku od siromaštva, te ulaganja u dugotrajnu skrb.

U odnosu na programsko razdoblje 2014. – 2020. fokus je usmjeren na mjere aktivne politike zapošljavanja, financiranje pomoćnika u nastavi odnosno izmjene okvira koji regulira njihov radno-pravni status, te stipendija za ranjive skupine u visokom obrazovanju.  Bitno je istaknuti kako će se ulagati u: vrtiće, proces deinstitucionalizacije i transformacije, osigurat će se i školska prehrana za ranjivu djecu, specijalizacije za liječnike i usavršavanje medicinskog osoblja.

Detaljnije informacije o Programu ULJP 2021. – 2027. dostupne su na slijedećoj poveznici: http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/PULJP2021-2027_hrv_sfc2021-PRG-2021HR05SFPR001-1.2.pdf

 

Skip to content