Na 14. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održanoj dana 30. ožujka 2023., vijećnici Skupštine usvojili su Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027., koji će odrediti budući razvoj Karlovačke županije, omogućiti provedbu važnih projekata i dati priliku za uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova.

Plan razvoja je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Karlovačku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja odnosno Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine – NRS 2030. Također, usklađen je s UN Agendom za održivi razvoj do 2030., sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja, a u skladu je i s novom financijskom perspektivom Europske unije.

Izrada Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027.  započela je u prosincu 2020. godine Odlukom o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. Odluku je donijela Županijska skupština sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te je ovlastila regionalnog koordinatora Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju Karlovačke županije za koordinaciju izrade Plana razvoja.

Važno je napomenuti da je u izradi Plana razvoja sudjelovao širok krug dionika: od predstavnika javnog sektora na regionalnoj i lokalnoj razini, do predstavnika strukovnih organizacija, akademske zajednice i civilnog društva koji su tijekom izrade Plana razvoja doprinijeli njegovom sadržaju dajući mišljenja i prijedloge za daljnji razvoj Županije.

Skip to content