Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“

Naziv projekta: „Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje“

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj: Općina Kamanje

Trajanje: 25.09.2020. – 25.11.2021.

Status: završen

Vrijednost projekta: 176.193,67 kn

Iznos potpore: 149.764,61 kn

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije : izrada projekte prijave i administrativno upravljanje projektom

Opis projekta: Projekt Uspostava reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Kamanje bio je usmjeren na ispunjenje zahtjeva u svezi s uspostavom minimalnog broja potrebnih reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika, sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Općina Kamanje sukladno Popisu stanovništva, kućanstva i stanova iz 2011. godine je imala 891 stanovnika i nije imala zadovoljenu zakonsku obvezu u vezi s uspostavom minimalnog broja potrebnih reciklažnih dvorišta. Općina nije bila upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Provedbom projekta uspostavljeno je funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja otpadom na području općine kojim se je povećalo odvajanje i prikupljanje:

  • Problematičnog otpada iz kućanstava
  • Električnog i elektroničnog otpada
  • Glomaznog otpada manjih dimenzija i mase
  • Posebnih kategorija otpada poput ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade

Jednako tako kroz projekt su provedene izobrazno – informativne aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom namijenjenom stanovnicima naselja na području općine Kamanje.

Skip to content