Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027. je na sastanku održanom u Veneciji 23. i 24. studenog odobrio projekte iz 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga. Za financiranje je odobreno 55 projekata u vrijednosti od 92 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije na prvi poziv prijavila je tri projekta, dva u ulozi partnera i jedan u ulozi vodećeg partnera te su sva tri pozitivno ocijenjena i uvjetno odobrena za financiranje.

Radi se o projektima:

  1. AcquaGuard – Nature based solutions for flood prevention. Partneri na projektu su Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u ulozi vodećeg partnera te Regionalna energetsko – klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA, Karlovačka županija, Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, CORILA – Consortium for coordination of research activities conerning the Venice lagoon system, Interregional Superintendency for Public Works Veneto, Trentino Alto Adige Venezia Giulia. Vrijednost projekta je 2.213.505,00 € od čega će se  1.770.804,00 € sufinancirati sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
  2. GUSTI – Gastro UpScaled Tourist ltinerary in rural regions of Croatia and ltaly. Partneri na projektu su Ličko – senjska županija, u ulozi vodećeg partnera te  Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA, Emilia-Romagna Region, Apulian Public Theatre – Regional Consortium for Arts and Culture, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Venetian Cluster, Spin Life S.r.l a u provedbi projekta će sudjelovati i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije te Consiglio d’Europa kao pridruženi partneri. Vrijednost projekta je 2.624.530,00 €  od čega će se 2.099.624,00 € sufinancirati sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
  3. FOODPRINT – Reducing Food Waste and its Environmental Footprint through Sustainable Food Systems. Partneri na projektu su Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, u ulozi vodećeg partnera te Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Venetian Cluster, ECAMRICERT S.R.L., University of Foggia, National Confederation of the craft sector and small and medium enterprises Abruzzo a u provedbi projekta će sudjelovati i Trgovačko-ugostiteljska Škola Karlovac te Consiglio d’Europa Ufficio diVenezia kao pridruženi partneri. Vrijednost projekta je 2.277.999,99 € od čega će se 1.822.399,99 € sufinancirati sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim odobrenim projektima pruža se značajan poticaj suradnji između talijanskih regija i Karlovačke županije potičući jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama, promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima i borbi protiv klimatskih izazova te jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Skip to content