Javna Ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je besplatnu edukaciju  za obnovu certifikata iz javne nabave u trajanju od ukupno 8 sati u sklopu projekta KaŽu5EduKa II. Tema edukacije je “Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz ESI fondova” a održala se on line putem zoom platforme 22. i 23. studenog 2021. godine.

Na edukaciji naglasak je bio na primjeni Zakona o javnoj nabavi u kontekstu provedbe projektata EU pri čemu su prvi dan obrađene teme: Zakonodavni institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU: Pravne mogućnosti; Načela javne nabave i primjena u praksi – ključ uspješne nabave;  Postupci javne nabave te Specifična pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU; Određivanje uvjeta sposobnosti – Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za ne obveznike Zakona o javnoj nabavi u odnosu na odabir postupaka, obvezne i ostale razloge isključenja natjecatelja ili ponuditelja uvjeti i dokazi sposobnosti. Drugi dan edukacije bilo je riječi o javnoj nabavi i projektima EU (Relevantna praksa Državne komisije za kontrolu javne nabave Republike Hrvatske; Relevantna praksa Visokog upravnog suda RH i Odnos donesenih Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i pravila javne nabave na EU projektima) te Nepravilnostima u javnoj nabavi (Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija- obveznici Zakona o javnoj nabavi; Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija- nabave koje provode ne obveznici Zakona o javnoj nabavi i Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske).

Na edukaciji su uz zaposlenike Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije sudjelovali i službenici u jedinicama lokalne i regionalne samouprave i zaposlenici u javnopravnim tijelima na području Karlovačke županije.

Skip to content