Upravno vijeće

Upravno vijeće Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije čine:

Ivo Pekić – predsjednik Upravnog vijeća
Ivica Križanić – zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
Matea Obajdin – članica Upravnog vijeća
Borna Sačerić – član Upravnog vijeća
Sonja Šantić – članica Upravnog vijeća, predstavnica radnika

Skip to content