Udruga gradova objavila je Javni poziv za dodjelu certifikata “Grad za mlade“. Certifikat se dodjeljuje drugu godinu za redom.

Preduvjeti za prijavu za stjecanje certifikata su:

– da grad ima osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik

– zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka

– da je grad usvojio Europsku povelju o lokalnom radu s mladima

– da je gradonačelnik imenovao koordinatora koji prijavljuje grad za stjecanje certifikata

Postupak certificiranja provodit će se kroz evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika u 8 područja utvrđenih Odlukom o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima

i dodjeli certifikata „Grad za mlade i to:

– Participacija,

– Demografski poticaji i mjere,

– Zapošljavanje,

– Mobilnost,

– Zdravlje i sport,

– Rad s mladima i kultura,

– Obrazovanje i

– Informiranje

U sklopu prvog javnog poziva, koji je objavljen u 2021. godini, devet hrvatskih gradova dobilo je titulu “Grada za mlade“ – Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok.

Prijedloge za dodjelu certifikata ovog poziva mogu podnijeti: – gradovi u Republici Hrvatskoj.

Prijave se podnose na e-mail adresu [email protected].

Poziv za dostavu prijava otvoren je od 17. siječnja do 28. veljače 2022. godine.

Više o Javnom pozivu na: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Otvoren Javni poziv za dodjelu certifikata “Grad za mlade” (gov.hr) i Memorandum Udruge gradova (udruga-gradova.hr)

 

Skip to content