Info dan je bio u znaku mogućnosti financiranja projekata unapređenja javne turističke infrastrukture u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO). U ime županice, info dan je otvorio zamjenik županice Dejan Mihajlović, naglasivši pritom važnost turizma u Karlovačkoj županiji te činjenicu da je Karlovačka županija top turistička kontinentalna destinacija, zahvaljujući svojim prirodnim ljepotama i radom svojih ljudi. Pozdravio je svaku korisnu informaciju koju možemo dobiti, kako bi iskoristili što više sredstava u okviru iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ali i VFO 2021.-2027.

U okviru NPOO alocirana su značajna sredstva za unapređenje turizma na razini cijele RH, radi se o 2,2 milijarde kuna koje će podijeliti privatni i javni sektor, 60:40, u korist privatnog sektora. U okviru info dana predstavnici Ministarstva turizma i sporta predstavili su nazočnima najznačajnije odrednice javnog poziva za sufinanciranje javne turističke infrastrukture, prihvatljive aktivnosti, iznose sufinanciranja, uz najavu da će se nacrt javnog poziva, u narednih nekoliko dana, objaviti na portalu e savjetovanje. Na portalu, svi zainteresirani će biti u mogućnosti dati svoje komentare na poziv.

Info dan je poslužio i za predstavljanje smjerova razvoja turizma u Karlovačkoj županiji o čemu je više govorio Direktor Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije, Željko Fanjak.

Predstavnica Karlovačke županije  iz ureda Župana, Ana Valić, predstavila je strateški razvojni projekt Karlovačke županije „Dodir civilizacija“, projekt obnove, valorizacije i stavljanja u funkciju starih gradova Karlovačke županije. Tom prigodom, prikazan je i promotivni video koji je prikazao sve lokacije projekta.

Obzirom na izdašnost sredstava koje su na raspolaganju, ne samo u okviru NPOO-a, već i u okviru novog VFO-a, biti će nam potrebna znanja i vještina na razini svih JLS-ova, za iskoristiti te novce, prijavom kvalitetnih projekata. Upravo na ovu temu, zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj, u okviru svog izlaganja dao je pregled koliko smo do sada bili uspješni u povlačenju EU sredstava. Na temelju tih podataka, predstavljena su i područja na kojima moramo uložiti dodatne napore kako bi bili još uspješniji, a to su prvenstveno ulaganja u ljude i njihove vještine za pripremu i provedbu EU projekata, na razini svake JLS. JURRA je po tom pitanju samostalno educirala preko 106 kolega iz javno pravnih tijela, jačajući time apsorpcijske kapaciteta cijele županije. Poseban naglasak stavljen je na važnost lokalnih koordinatora koji su imenovani za suradnju sa JURRA, pri svakom JLS-u. Upravo njima, kao polaznicima JURRA edukacija, na kraju info dana, svečano su uručene potvrde o završenoj edukaciji.

Skip to content