U okviru projekta „KaŽu5 EduKA II“ KK.10.1.3.03.0013 koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Tehničke pomoći za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora, održana je dvodnevna radionica na temu Javne nabave i provedbe projekata financiranih iz ESI Fondova.

Edukacija u svrhu usavršavanja u području javne nabave organizirana je za djelatnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Karlovačke županije koji posjeduju važeći certifikat iz područja javne nabave te djelatnike Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Teme edukacije bile su:

  1. dan (2. veljače 2021.)

*Otvoreni postupak javne nabave (+praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda)

*Izrada dokumentacije o nabavi (+praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda)

 

  1. dan (3. veljače 2021.)

*Pregled i ocjena ponuda (+praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda)

*Financijske korekcije i javna nabava

Polaznici edukacije ostvarili su osam bodova za potrebe obnove certifikata u području javne nabave. Edukacija je održana putem ZOOM platforme.

Nositelj projekta „KaŽu5 EduKA II“ je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Skip to content