U periodu od 5. do 6. prosinca 2019. godine članovi VTR-a (Vijeća za tržište rada) Karlovačke županije obišli su primjere dobre prakse u Kopru. Budući da je jedan od specifičnih ciljeva projekta „Kreiranje uvjeta za učinkovitu provedbu SRLJP i jačanje funkcije VTR-a“, ovo studijsko putovanje organizirano je s ciljem upoznavanja s radom lokalnih partnerstava u Sloveniji i posjeti inkubatora socijalnog poduzetništva, razmjenu iskustava i učenja na uspješnom modelu.

Prvi dio dana studijskog putovanja odvijao se u Središču Rotunda i to predavanjima na sljedeće teme:

  1. Socijalno poduzetništvo i inkubator socijalnog poduzetništva (Središće Rotudna)
  2. Eko farma Brinjevka i Centar za zapošljavanje Bodika, primjer dobre prakse
  3. Udruga ekoloških poljoprivrednika Istre
  4. IstraTerra

Članovima VTR-a Karlovačke županije predstavljeni su primjeri dobre prakse te načini na koje se ranjive skupine integriraju u društvo.

Nakon odslušanih predavanja, krenulo se prema selu Padna. Selo koje je orijentirano turizmu što je dovelo do povećanja stanovnika samog sela. Uveli su osobni pristup gostima koji dolaze, povezali se sa Udrugom Zakladi Istre koja okuplja 16 izdavača sobe i apartmana. Za sam kraj toga dana posjetila se Turistička udruga Zakladi Istre, koji su izvrstan primjer dobrog povlačenja Europskog novca u eko proizvodnju i turizam.

Drugi dan nastavio se predavanjima u Središču Rotunda i to predavanjima na sljedeće teme:

  1. Programi aktivne politike zapošljavanje
  2. Projekti za stjecanje kompetencija
  3. Socijalna aktivacija

Predstojnica Zavoda za zapošljavanje predstavila je rad Zavoda te navela dobre primjere i loše stvari s kojima se bore. Problem je visok postotak osoba bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja i to popriličan broj mladih. Kao dobru praksu naveli su stručno osposobljavanje, jer većina osoba nakon završetka osposobljavanja ostaju tamo i raditi.

Skip to content