Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Sredstva će se u okviru ovog Poziva dodjeljivati za projekte koji su u potpunosti spremni što podrazumijeva da mogu odmah krenuti s provedbom postupaka javne nabave i ugovaranjem. Isto tako, sredstva se mogu dodijeliti i za projekte koji su već započeli s provedbom pod uvjetom da cjeloviti projekt koji se prijavljuje nije u potpunosti financijski niti fizički završen.

Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost previđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, točnije do 30.9.2022. godine.

Maksimalni iznos EU  bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000.000,00 kn. Indikativno, bespovratna sredstva namijenjena za ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom iznose 380.000.000,00 kn, a za ulaganja u javnu vodoopskrbu iznose 620.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka bit će financirano iz nacionalnih sredstava i to 10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske – Otvoreni Javni pozivi (gov.hr)

Skip to content