+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA

Naš tim stručnjaka
dr.sc. VIKTOR ŠEGRT

dr.sc. VIKTOR ŠEGRT

Direktor

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 491

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 98 210 607

email: vsegrt@ra-kazup.hr

DANIELA PERIS struč.spec.oec

DANIELA PERIS struč.spec.oec

Suradnik za financije l

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 496

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 99 612 8003

email: dperis@ra-kazup.hr

ANA KUČINIĆ mag. oec.

ANA KUČINIĆ mag. oec.

Koordinator provedbe razvojnih projekata

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 495

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 91 612 8001

email: ana.kucinic@ra-kazup.hr

 

IVANČICA OBAJDIN dipl.oec.

IVANČICA OBAJDIN dipl.oec.

Koordinator baze projekata

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 498

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 99 266 0806

email: iobajdin@ra-kazup.hr

KSENIJA SILAJ dipl. pol.

KSENIJA SILAJ dipl. pol.

Pomoćnik koordinatora baze projekata

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 494

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 99 612 8005

email: ksilaj@ra-kazup.hr

EVA MARIA SOBOTIK – PAVAN, dipl. iur

EVA MARIA SOBOTIK – PAVAN, dipl. iur

Koordinator za regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije

mob:+385 98 952 0558

tel: +385 47 612 800

tel: +385 47 609-801

fax: +385 47 609-499

e-mail: eva.sobotik-pavan@ra-kazup.hr

 

MARTINA MIKAŠ pristup. oec.

MARTINA MIKAŠ pristup. oec.

Suradnik za financije ll

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 497

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 99 261 5796

email: mmikas@ra-kazup.hr

KRUNOSLAV KRALJ dipl. ing.

KRUNOSLAV KRALJ dipl. ing.

Voditelj projekta

telefon: +385 47 612 800

telefon: +385 47 609 802

telefax: +385 47 609 499

mobitel: +385 99 612 8000

email: kkralj@ra-kazup.hr

mr.sc. MARIJANA TOMIČIĆ

mr.sc. MARIJANA TOMIČIĆ

Pomoćnica direktora za izradu projekata

mob: +385 99 349 7431

tel: +385 47 612-800

tel: +385 47 609-804

fax: +385 47 609-804

e-mail: marijana.tomicic@ra-kazup.hr