RASPORED SEMINARA I EDUKACIJA PREMA PODRUČJIMA TIJEKOM VELJAČE I OŽUJKA 2019.
U ORGANIZACIJI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE*
(informacije i prijave na 047 612 800 i [email protected])

DATUM ODRŽAVANJA

PODRUČJE

TEMA:

8.2.2019.

Financijsko upravljanje projektom 

POSTUPAK DODJELE, PRVE OBVEZE U PROVEDBI, OPĆI I POSEBNI UVJETI, PPZNS, ZAHTJEV ZA PREDUJAM

11.2.2018.

Financijsko upravljanje projektom

PLAN NABAVE I PRERASPODJELE

15.2.2019.

Financijsko upravljanje projektom

UVOD U ZNS,IZRADA PLANA AKTIVNOSTI TE IZRADA ZNS-A NA PRIMJERU

18.2.2019.

Javna nabava 

(prijavljeno u MINGO)

JAVNA NABAVA I FINANCIJSKE KOREKCIJE

22.2.2019.

Javna nabava

(prijavljeno u MINGO)

BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE-PRAKSA DKOM-A

25.2.2019.

Financijsko upravljanje projektom

PRORAČUN PROJEKTA, PRIKAZIVANJE TROŠKOVA, VREMENICI, FINANCIJSKO PRAĆENJE I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

8.3.2019.

Financijsko upravljanje projektom

IZRADA ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA

11.3.2019.

Javna nabava

(prijavljeno u MINGO)

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA-PRAKSA DKOM-A

*namijenjeno predstavnicima tijela s javnim ovlastima i jedinica lokalne (regionalne) samouprave
JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije zadržava pravo mijenjanja termina

Skip to content