Susret s rijekom

Naziv projekta: Susret s rijekom

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj: Karlovačka županija

Partneri: Grad Karlovac, Grad Ozalj, Grad Ogulin, Turistička zajednica grada Ogulina, Turistička zajednica područja Kupa, Javna ustanova NATURA VIVA i Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Trajanje: 16.07.2018.-31.03.2022.

Status: završen

Vrijednost projekta: 9.210.371,03 kn

Iznos EU potpore: 7.828.815,37kn

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: izrada projekte prijave i popratnih obrazaca te administrativno upravljanje projektom

LINK na web stranicu projekta: www.susretsrijekom.eu

Linkovi na promo video uratke :

Zajednički  promo video           https://youtu.be/KZ4RQmEGyhU

Karlovac promo video              https://youtu.be/gtwp07Igzwg

Ogulin  promo video               https://youtu.be/4HQseL8fQ-o

Ozalj  promo video                  https://youtu.be/pVTrOZB0Mi4

Opis projekta: Uspješnost ovog projekta ogleda se u izgrađenoj infrastrukturi NATURA 2000 centara na otvorenom koji su opremljeni multimedijskom opremom zabavnog i edukativnog karaktera, a koji su dostupni svim građanima 24 sata na dana bez ikakve naknade. Svi posjetitelji imaju priliku kroz modernu multimedijsku opremu učiti o zaštićenim vrstama i područjima NATURA 2000 u Karlovačkoj županiji.

Snaga ovog projekta vidljivo je u regionalnoj suradnji i zajedništvu Karlovačke županije i tri grada, Karlovca Ogulina i Ozlja, čime će se napraviti iskorak u održivom korištenju prirodne baštine na regionalnoj razini, te postaviti temelje za uspješnu buduću suradnju na sličnim ili drugim projektima. Dodana vrijednost ovog projekta je  inovativni prikaz i interpretacija rijeka kao turističkog potencijala Karlovačke županije kroz edukaciju o NATURA 2000 vrstama, područjima i zaštiti prirode. Također, spomenuta tri grada kroz provedbu projekta su izradila zajednički turistički proizvod koji se već nalazi u ponudi turističkih agencija pod nazivom „Pustolovni susret s rijekama Karlovačke županije“. Najljepša šetnica u gradu Karlovcu, na desnoj strani obale Korane financirana je kroz ovaj projekt i postala je omiljeno okupljalište građana kao i turista kako domaćih, tako i stranih. Šetnica je opremljena multimedijskom opremom što najviše privlači djecu školske dobi, a ujedno im osim zabave pruža priliku da nešto nauče o NATURA 2000 područjima i zaštićenim vrstama.

U Ozlju je izvedena ambijentalna rasvjeta nove šetnice uz glavno gradsko kupalište, gdje su postavljene i pametne klupe, a u blizini se nalazi i multimedijska oprema i mobilni interpretacijski centar, što je znatno doprinijelo modernizaciji i turističkoj privlačnosti samog centra grada Ozlja.

U centru Grada Ogulina uređen je Đulin vrt, opremljen je multimedijskom opremom i mobilnim interpretacijskim centrom. Izrađene su i atraktivne sjenice opremljene posebno dizajniranom ogradom, stolovima i klupama na temu ogulinskih bajki Ivane Brlić Mažuranić. U Đulinom vrtu je također kroz projekt izgrađen i poluamfiteatar  koji se koristi kao vanjska učionica na izuzetno atraktivnom poprištu Natura 2000 područja  –  u parku ponad samog 40m dubokog Đulinog ponora. Dodatnu privlačnost Natura 2000 interpretacijskog centra na otvorenom pojačat će sva razvijena infrastruktura  koje će svojim dizajnom poticati kreativnost korisnika, razmišljanje o ljepoti i volju za učenjem o lokalitetu na kojem se nalazi, kao i o lokalitetima partnera na projektu.

Multimedijalna interaktivna oprema na sve tri lokacije dodatno pojačava dizajn i funkcionalnost lokaliteta, informiranost o destinaciji i omogućava samostalno istraživanje korisnika 24h dnevno dok se edukativni i turistički sadržaj učestalo ažurira.   Putem holograma koji se aktivira pokretom, moguće je u 3D obliku doživjeti i upoznati zaštićene NATURA 2000 vrste projektnog područja, kroz VR naočale može se doživjeti spust u Đulin ponor, vožnju čamcem po Kupi i Korani, spuštanje niz slap na rijeci Korani, i pogled sa  najviše etape poznate karlovačke skakaonice na Foginovom kupalištu u centru grada.  Interaktivni pod koji je postavljen u Slatkovodnom akvariju Aquatika zabavlja najmlađe posjetitelje, koji kroz igru uče o važnosti zaštite prirode, flore i faune.

U svrhu turističke promocije  NATURA 2000 područja Karlovačke županije snimljena su četiri promotivna video uratka, po jedan za svako od tri projektna područja (Karlovac, Ogulin i Ozalj) i jedan zajednički promotivni video uradak koji je moguće pogledati u mobilnim interpretacijskim centrima. Izrađena je također i turistička brošura „Susret s rijekom“ na tri jezika, koja obuhvaća najprivlačniju turističku ponudu Karlovačke županije s naglaskom na Karlovac, Ogulin i Ozalj, a koja je vezana na prirodnu baštinu.

Skip to content