Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednoga ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Prihvatljivi korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru (trgovačka društva u vlasništvu države i/ili JLP(R)S-a) te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici uz zadovoljavanje određenih uvjeta propisanih u Pozivu. Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 10.000.000 00 kuna, dok je maksimalan iznos po prijavi do 500.000,00 kuna.

Rok za prijavu započinje od 21. rujna 2020. godine u 9.00 sati  i traje do trenutka obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava, ili

obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.   

Dodatne informacije o ovome Pozivu dostupne su na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Skip to content