Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac još jednom je okupila župane i regionalne koordinatore oko tema od zajedničkog interesa, između ostalog, Nacionalne razvojne strategije 2030., problematike oko sklapanja novih razvojnih sporazuma te osiguranih 406 milijuna tehničke pomoći za regionalne koordinatore do kraja ovog programskog razdoblja.

Na sastanku su još jednom utvrđeni dugoročni i srednjoročni akti strateškog planiranja
relevantni za korištenje EU fondova za teritorijalni razvoj u financijskoj perspektivi EU 2021. – 2027. Najviše govora je bilo oko Razvojnih sporazuma, sa naglaskom da će sredstva za Razvojne sporazume biti osigurana tek u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. te da temelj ovih sporazum moraju biti strateški projekti od zajedničkog značaja za županije potpisnice, lanci vrijednosti sa izravnim učinkom na gospodarstvo. U ovom trenutku, Karlovačka županija je u pregovorima oko potpisivanja razvojnog sporazuma sa Ličko senjskom i Sisačko moslavačkom županijom.

Nadalje inicijativa Europske komisije za novo financijsko razdoblje EU 2021.-2027. je pojednostavljenje procedura prijave i provedbe projekata te što manje strateških dokumenata, što znači da će krovni strateški dokument NRS 2030, te dokumenti Strategija regionalnog razvoja, te četiri teritorijalne strategija sukladno NUTS 2 regijama, koje još nisu u potpunosti usuglašene sa svim dionicima.

Ministrica je izvjestila nazočne da još uvijek nije definirana konačna financijska omotnica za RH za 2021.-2027., no prema dosadašnjim informacijama, govori se o 8,4 do 8,8 milijardi eura. Navedeno je još predmet pregovora pri Europskoj komisiji.

Također je rečeno da za sada neće biti decentralizacije sustava upravljanja ESI fondovima, te da će struktura Ugovornih i Provedbenih tijela svih razina, ostati kao i do sada.

Skip to content