Karlovačka županija kao Nositelj i Korisnik sredstava te Razvojna agencija Karlovačke županije-KARLA d.o.o. u ulozi partnera, predstavili su EU projekt „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“. Riječ je o Projektu vrijednom više od tri milijuna kuna financiranom bespovratnim sredstvima EU iz fonda za regionalni razvoj. U okviru Projekta izradit će se Studija prometnog razvoja koja predstavlja temeljni strateški dokument te stručnu podlogu budućim rješenjima i projektima za unaprjeđenje prometnog sustava Karlovačke županije.

Studija prometnog razvoja

Studija je od iznimnog značaja za daljnji strateški prometni razvoj Karlovačke županije, a kako bi se stvorila prometna infrastruktura koja će odgovarati stvarnim potrebama građana i ostalih subjekata u smislu sigurnosti, mobilnosti i kvalitete. Također, poseban naglasak u Projektu se stavlja na očuvanje okoliša i smanjenje emisije CO2 čime ovaj projekt dobiva dodatno na važnosti.“ istaknuo je župan Karlovačke županije Ivan Vučić.

Financiranje projekta

Projekt izrade Studije je financiran bespovratnim sredstvima EU fondova u vrijednosti više od tri milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva čine 85 posto dok Karlovačka županija kao korisnik i Razvojna agencija Karlovačke županije-KARLA d.o.o. kao partner sudjeluju sa 15 posto. Naime, kako je već poznato, bespovratna sredstva iz EU fondova ostvaruju se na temelju razvojnih i planskih dokumenta koji se formiraju na svim razinama, stoga je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 2014. godine započelo s izradom Nacionalne strategije prometnog razvoja RH, a što predstavlja ključni preduvjet za ostvarivanje bespovratnih sredstva u ovom sektoru, koja će se u prvoj fazi koristiti za izradu strateških dokumenata niže razine, kao što je Studija prometnog razvoja Karlovačke županije, iz koje onda proizlaze konkretni Projekti

Navedenu priliku su prepoznale Karlovačka županija i Razvojna agencija KARLA te su uspješno aplicirale za dodjelu sredstva iz EU fondova. Važno je naglasiti kako se izradom Studije otvara mogućnost financiranja razvojnih projekata drugih subjekata u sektoru prometa i urbane mobilnosti, a koji u proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. godine otvara pristup iznosu od oko 1 milijardu i 600 milijuna kuna.“ izjavio je Viktor Šegrt, direktor Razvojne agencije Karlovačke Županije – KARLA d.o.o.

U procesu izrade Studije, tim stručnjaka koristit će se najnovijim metodama i matematičkim modelima za modeliranje kompleksnih sustava, a što je predstavlja novitet u prometnom planiranju.

U cilju postizanja razumijevanja postojećeg stanja, zajedno sa svim relevantnim dionicima, gradovima i općinama, postaviti će se početne hipoteze i analiza trenutnog stanja, prvi korak u tome je i današnje predstavljanje Projekta te potpisivanje Sporazuma o suradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Osim izrade složenih prometnih modela, Studija će identificirati listu razvojnih ciljeva i mjera potrebnih za njihovo postizanje.“ naglasila je voditeljica tima izrađivača Studije prometnog razvoja Karlovačke županije, dr.sc. Una Vidović.

Skip to content