Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU organizira radionicu na temu Strateško planiranje razvoja koja će se održati 30.rujna 2015. u Haulikovoj 14, u Karlovcu. Radionica je namijenjena jedinicam lokalne uprave i samouprave te svim dionicima lokalnog i regionalnog razvoja. Na radionici će se obrađivati teme potrebe i načina izrade strateških dokumenata i planova srednje- i dugoročnog razvoja.

Radionica se organizira u okviru proprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu, koji se financira sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content