Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

Sredstva za financiranje osigurana su u okviru Elementa 3 (tri) projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2022. godine.

Prijava na Javni poziv podnosi se dostavom dokumentacije na adresu elektroničke pošte [email protected] ili osobno u pisarnicu Ureda na adresu:

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, prijava za sudjelovanje u projektu „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.

Više informacija dostupno je na: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva – Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ (gov.hr).

Skip to content