Svrha ovog projekta je financijsko rasterećenje obitelji s predškolskom i osnovnoškolskom djecom te poticanje jednakog uključivanja i povećanja obuhvata djece koja sudjeluju u edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima na području cijele Republike Hrvatske, što pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

Za provedbu Poziva okvirni iznos raspoloživih sredstva, koji će se raspodijeliti prijaviteljima, osigurava se u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 € kako slijedi prema grupama ovisno o ukupnom broju djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole u jedinicama lokalne samouprave:

 • Grupa 1 – Jedinice lokalne samouprave s više od 1.500 djece
  • osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave iznose 500.000,00 €
 • Grupa 2 – Jedinice lokalne samouprave između 1.499 djece i 400 djece
  • osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave iznose 840.000,00 €
 • Grupa 3 – Jedinice lokalne samouprave s 399 djece i manje
  • osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave iznose 3.360.000,00 €.

 

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju:

 • za Grupu 1 je 100.000,00 €
 • za Grupu 2 je 50.000,00 €
 • za Grupu 3 je 30.000,00 €

 

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trg Nevenke Topalušić 1,

10 000 Zagreb

s naznakom NE OTVARATI

„Prijava na Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole”

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, a najkasnije 15. lipnja 2024.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected] za vrijeme trajanja Poziva.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole (gov.hr).

Skip to content