Središnji državni ured poziva jedinice lokalne samouprave s područja Republike Hrvatske za podnošenje prijava u okviru Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godinu.

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području jedinice lokalne samouprave (prijavitelja).

Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave.

 

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

Za provedbu Poziva osigurana su sredstava u ukupnom iznosu od 785.719,03 EUR (5.920.000 kuna) kako slijedi:

 • Grupa 1
  • Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije iznose 100.000,00 EUR (753.450,00 kuna).

Napomena: sve jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije prijavljuju se samo u Grupi 1.

 • Grupa 2
  • Osigurana sredstva za jedinice lokalne samouprave s potpomognutih područja (I.-IV. skupina indeksa razvijenosti) do 50.000 stanovnika (prema Popisu 2021.) iznose:
   • Za gradove 172.539,65 EUR (1.300.000,00 kuna)
   • Za općine 72.997,54 EUR (550.000,00 kuna)

Napomena: ne uključuje jedinice lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije koje se prijavljuju samo u Grupi 1.

 • Grupa 3
  • Za jedinice lokalne samouprave koje ne ulaze u Grupu 1 i Grupu 2, osigurana su sredstva u iznosu od 181,83 EUR (3.316.550,00 kuna).

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju je 19.440,00 EUR (146.470,68 kuna) za najviše 10 korisnika.

 

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb

s naznakom NE OTVARATI

„Prijava na Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. god.“

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (gov.hr).

Skip to content