Javni poziv je objavljen sukladno Programu potpore općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi prvenstveno u općinama s potpomognutih područja, u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi, ali i u općinama razvrstanima od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti, a koje ulažu značajnija financijska sredstva u predškolsku djelatnost.

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

 1. Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
  1. osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
  2. koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
  3. koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.

 1. Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: 1.a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

 

Raspoloživa sredstva:

 • Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu osiguran je ukupan iznos od 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna).
 • Za općine razvrstane od do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 €(19.589.700,00 kuna).
 • Za općine razvrstane od do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 €(1.912.520,03 kuna).

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trg Nevenke Topalušić 1,

10 000 Zagreb

s naznakom NE OTVARATI

„Prijava na Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini“

 

Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (gov.hr)

Skip to content