Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024. godine. Ovaj Poziv nastavak je pružanja potpore jedinicama lokalne samouprave u provedbi predškolskih programa kroz Programe potpore gradovima i općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti, a koji Središnji državni ured za demografiju i mlade kontinuirano provodi u zadnje tri godine.

Ovim Pozivom podrška je usmjerena gradovima s potpomognutih područja i manje naseljenih područja Republike Hrvatske u kojima je slabije razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Prihvatljivi prijavitelji su gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstani od I. do IV. skupine indeksa razvijenostiprema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Za provedbu Poziva osiguran je ukupan iznos od 962.534,00 € (7.252.212,42 kuna).

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.).

Financijska potpora po djetetu iznosi 70,00 €/mjesečno.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 38.500,00 € za najviše 50 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prijava se šalje isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave preporučenom pošiljkom, obavezno uz naznaku:

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Trg Nevenke Topalušić 1,

10 000 Zagreb

s naznakom NE OTVARATI

„Prijava na Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini“

Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini (gov.hr).

Skip to content