Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Poziv je otvoren od 16. veljače do 18. ožujka 2021. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića  i jedinice lokalne samouprave, vlasnici  prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne dokumentacije;
  • izgradnja/nastavak izgradnje ili nadogradnja objekata;
  • sanacija, rekonstrukcija, adaptacija objekata ili dijela objekata te
  • opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je 32.000.000,00 kn. U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju.

Detalje poziva sadrži Uputa za prijavitelje i ostala dokumentacija dostupna na poveznici:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2021-g/5917

E-mail adresa za pitanja i informacije je: [email protected]

Skip to content