Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih te većeg socijalnog uključivanja mladih u zajednicu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  1. a) Informativni centri za mlade
  2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  3. c) Centri za mlade

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 1. rujna do 3. listopada 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 11.000.000,00 kn.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se udruge koje udovoljava općim uvjetima natječaja.

Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna.

Međutim, poželjno je da udruga provodi projekt u partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebno ukoliko bi partnerstvo dovelo do uspješnije realizacije ciljeva projekta i njegove učinkovitije provedbe.

Za prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama, obvezno je partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave koja ima sjedište na području na kojem se prijavljuje projekt. Ukoliko se projekt provodi na području više jedinica lokalne samouprave, obvezno je partnerstvo sa svim jedinicama na području kojih se provodi projekt.

Natječajna dokumentacija dostupna je na:  Središnji državni ured za demografiju i mlade – Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu (gov.hr)

Skip to content