Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je trideset i dva (32) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 11. travnja 2023. godine.

 

Sredstva za provođenje Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 2.654.456,00 eura (19.999.998,73 kuna):

  • za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna)
  • za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju na Poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om.

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu Prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini (gov.hr).

Skip to content