Dana 8. veljače 2023. i 9. veljače 2023. održavaju se edukacije pod nazivom: „USAVRŠAVANJE: Najčešće pogreške u provedbi projekata financiranih iz fondova EU“, koje organizira Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. Edukacije se održavaju za stjecanje bodova za potrebe obnove certifikata u području javne nabave. Na prvom i drugom danu edukacija sudjeluju polaznici iz Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i Karlovačke županije.

Izobrazbu provode predavači iz „Učilište EU projekti“ (UEP).

Aktivnosti osposobljavanja provode se u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela s područja Karlovačke županije u cilju povećanja apsorpcije sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sa naglaskom na novu perspektivu 2021. – 2027.

Skip to content