Solidarna Hrvatska

U ovom dijelu web stranice, pronađite sve informacije povezane sa izradom operativnih programa za razdoblje EU 2021.-2027., vezane uz četvrti cilj kohezijske politike Europa s istaknutijom socijalnom komponentom.

Glavne teme ovog cilja određene su regulativom Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), a tiču se zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva i reformi socijalne politike. Ciljevi socijalnije Europe su visoka razina zaposlenosti, pravedna socijalna zaštita te kvalificirana i otporna radna snaga koja odgovara potrebama tržišta i spremna je za budući svijet rada.

Regulativom se navodi želja da države članice podupiru aktivnosti socijalnih inovacija i eksperimenata ili jačaju pristup „odozdo prema gore”. Isti se temelji na partnerstvima s javnim tijelima, privatnim sektorom i civilnim društvom kao što su lokalne akcijske skupine koje osmišljavaju i provode strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Dodatno, planirana je sinergija s programom „EU za zdravlje” podupiranjem, između ostalog, razvoja vještina zdravstvenog osoblja te boljeg pristupa zdravstvenoj skrbi za osobe u osjetljivim socioekonomskim situacijama i dugoročnoj skrbi. U slučaju Hrvatske, stavit će se veći naglasak na povećanje usluga e-zdravstva.

Posebni ciljevi u smislu hard (infrastrukturnih) aktivnosti:

  • tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture,
  • obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje
  • Povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica;
  • Povećanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja;
  • zdravstvena skrb
  • jačanje uloge kulture i turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti

Posebni ciljevi u smislu soft aktivnosti prate navedene infrastrukturne aktivnosti u svim sektorima i svim ciljanim skupinama.

Skip to content