Dana 19. lipnja 2015. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani za sastanke Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. održana je 11. sjednica Skupštine Društva, pod predsjedanjem Ivana Vučića župana Karlovačke županije, a ujedno i predsjednika Skupštine Društva.

Dnevni red Skupštine Društva sastojao se od 14. točaka, a od važnijih točaka potrebno je spomenuti: Obavijest o odlukama općina koje istupaju iz Društva, Izjave o odricanju prava prvokupa, Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijenos poslovnih udjela i istupu iz Društva, Usvajanje nacrta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela Društva, Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. za 2014. godinu, Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu, Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu, Donošenje Odluke o davanju razrješnice direktoru Društva, Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru i vođenju poslova Društva u 2014. godini, Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, te Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2015. godinu. Članovi Skupštine Društva sve su odluke prihvatili jednoglasno i time je uspješno završila sjednica koju je zaključio župan Ivan Vučić.

Skip to content