prekograničbna suradnja

U travnju se u Razvojnoj agenciji KARLA-i održavaju slijedeće informativno edukativne aktivnosti:

12.travnja 2017. – Seminar Prekogranična suradnja -CBC, (neke od tema: što je prekogranična suradnja i koja su teritorijalna područja, koja su područja financiranja, tko se može prijaviti, primjeri projekata)

13.travnja 2017. – Seminar Program ruralnog razvoja (neke teme: ključni strateški dokumenti Predstavljanje područja financiranja, prioriteta financiranja i mjera Programa ruralnog razvoja; prihvatljivost prijavitelja; predstavljanje dostupnih poziva za dostavu ponuda i indikativnog plana objave natječaja; kriteriji odabira projekta i kako ih tumačiti

21. travnja 2017. Radionica Financijsko upravljanje projektima (neke od tema: troškovnici, proračuna, izrada plana nabave)

Sve aktivnosti provode se u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije,  na adresi Haulikova 14, Karlovac s početkom u 09,00 sati.

Prijava za sudjelovanje OBAVEZNA na telefon 612 800 ili na mail [email protected].

Minimalni broj sudionika za održavanje aktivnosti je 15 sudionika.

Skip to content