Seminar: Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova, 26.05.2017.

Razvojna agencija KARLA organizira seminar Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova koji će se održati 26.05.2017. u prostorijama RA KARLA (Haulikova 14), s početkom u 09,00 sati.
Cilj
predavanja/radionica je informiranje o samostalnoj provedbi aktivnosti iz područja komunikacija, informiranja i promidžbe u skladu s zahtjevima Europske komisije i pravilima struke  u programima i projektima (su)financiranim od strane EU.

Seminar je namijenjena osobama nadležnim za informiranje javnosti o programima i projektima (su)financiranim od strane Europske unije (EU) u tijelima državne i javne uprave, kao i zaposlenicima tijela lokalne i regionalne samouprave te javnih institucija, korisnica sredstava EU, zaduženim za osiguravanje mjera vidljivosti o korištenju sredstava iz programa EU te informiranja javnosti o njima.
Prijave na radionicu zaprimaju se na mail [email protected] najkasnije do 26.05.2017.

Organizirano u okviru projekta KaŽu5 EduKA

Seminar: Javna nabava, 31.05.2017.

Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. organizira seminar na temu Javna nabava koji će se održati 31.05.2017.godine u prostorijama Razvojne agencije, Haulikova 14, Karlovac s početkom od 09,00 sati. Seminar je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne uprave i samouprave te tijelima s javnopravnim ovlastima. Između ostalog, na seminaru će riječi biti o novim pravilima javne nabave u kontekstu provedbe EU projekata.

Prijave za sudjelovanje na seminaru primaju se na [email protected] ili na telefon 612 800.

Organizirano u okviru projekta KaŽu5 EduKA

Skip to content