U organizaciji TEB Poslovno savjetovanje, 28. i 29. 11.2019. godine u
Opatiji je održan seminar „Pripreme u računovodstvu i aktualnosti za
proračun i proračunske korisnike“. Teme seminara su bile računovodstvene
aktualnosti, porezne aktualnosti, primjene Zakona o elektroničkom
izdavanju računa u javnoj nabavi, plan nabave i ustrojstvo javne nabave
kod proračunskih korisnika, obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika,
godišnji popis imovine i obveza, obračun drugog dohotka, ovrha na plaći,
godišnji odmori te najavljene porezne novosti od 1.1.2020. (plaća i
neoporezivih primitaka, PDV-a, poreza na dobit, fiskalizacije, Zakona o
mirovinskom osiguranju i dr.). Ispred Javne ustanove Regionalne razvojne
agencije Karlovačke županije seminaru su prisustvovale Ivana Antica i
Martina Mikaš.

Skip to content