Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. organizira seminar “Strateški planovi razvoja jedinica lokalne samouprave” koji će se održati u petak   24.03.2017. u prostorijama Razvojne agencije, Haulikova 14, s početkom u 09,00 sati.

Teme seminara su:

  • zakonodavni i metodološki okvir  izrade lokalnih strateških planova kao osnovica za pripremu razvojnih projekata u kontekstu EU fondova
  • što je i kako se priprema razvojni projekt
  • povezivanje strateških dokumenata i razvojnih projekata s proračunom JLS
  • osnovni uvjeti operativnih programa EU za sufinanciranje razvojnih projekata.

Seminar je namijenjen isključivo jedinicama lokalne uprave i samouprave te tijelima s javnopravnim ovlastima. Prijave za sudjelovanje na seminaru primaju se na [email protected] ili na telefon 612 800.

Skip to content