Za djelatnike Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije WYG savjetovanje održava edukaciju na temu pripreme infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave u okviru Programa ruralnog razvoja. Poseban naglasak je na obradi Zakona o gradnji koji je važan za projekte u pripremi koji sadrže infrastrukturnu komponentu.

Skip to content