Seminar je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne uprave i samouprave te tijelima s javnopravnim ovlastima. Teme seminara su: uvjeti o dodjeli bespovratnih sredstava iz ESI fondova s financijskim aspektom upravljanja projektima, novčani tijek, izračuni cijene ljudskog rada i izbjegavanje pogrešaka, tretman PDVa i dr.
Seminar počinje u 09,00 sati u prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac.
Prijave za sudjelovanje na seminaru primaju se na dperis@ra-kazup.hr ili na telefon 612 800.

Skip to content