Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. organizira jednodnevni seminar na temu “Državne potpore i Europski i investicijski fondovi” koji će biti održan u četvrtka, 17. rujna 2015. u prostorijama KARLA-e, Haulikova 14, s početkom u 09,00 sati.

Seminar će obuhvatiti teme u sklopu kojih će polaznicima biti detaljno pojašnjeni oblici pomoći kroz državne potpore. Teme su: pregled postojećih i nadolazećih programa potpore, elementi i kategorije državnih potpora, zakonske odredbe državnih potpora, potpore male vrijednosti te projektna dokumentacija

Seminar se provodi u okviru potprograma Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj/regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije u 2015.

Zainteresirani su mogu prijaviti ispunjavanjam obrasca za prijavu.

Skip to content