Science meets Regions inicijativa je Zajedničkog istraživačkog centra koji promovira kulturu donošenja političkih odluka utemeljenih na znanstvenim informacijama na lokalnim i regionalnim razinama.

Ovim se natječajem poziva regije i gradove da samostalno ili kao dio mreže, do 19. rujna 2021. iskažu interes za organizacijom:

  • inovacijskih kampova i događaja usmjerenih na teme povezane s prioritetima Europske komisije, s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju te oporavak od pandemije COVID-a 19
  • inicijative umrežavanja na temelju zajedničkog interesa radi jačanja međuregionalne suradnje

Cilj Sciens meets Regions projekata je izgraditi kapacitete na lokalnim i regionalnim razinama Europske unije za donošenje politika utemeljenih na znanstvenim informacijama te poticanje inicijativa umrežavanja s ciljem razmjena praksi, metoda i instrumenata. Naglasak je na temama koje su važne regijama i gradovima, a koje su u skladu s prioritetima Europske komisije.

Odabrani sudionici primit će financijsku potporu za organizaciju događaja što uključuje pripremne, logističke i komunikacijske aktivnosti te metodološku i znanstvenu potporu.

Smjernice za prijavitelje te poveznice na prijavne obrasce dostupne su na web stranicama inicijative, a za detaljnije informacija o natječaju slobodno se obratite se obratite JRC nacionalnim osobama za kontakt na mail [email protected] te [email protected].

Skip to content