Dana 16. siječnja 2023. na internetskim stranicama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije objavljeno je savjetovanje s javnošću za Nacrt Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Statut predstavlja opći akt Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije kojim se uređuju naziv i sjedište, sadržaj pečata i štambilja, djelatnost, tijela, unutarnje ustrojstvo, imovina i način financiranja, opći akti, javnost rada, poslovna tajna te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Nacrt Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije izrađen je u skladu s odredbama Zakona o Ustanovama („Narodne Novine“, broj 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne Novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18) te ostalim zakonskim propisima.

Pozivamo predstavnike javnosti da najkasnije do 16. veljače 2023. dostave svoje komentare na Nacrt Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije putem obrasca za savjetovanje s javnošću na e-mail: [email protected]

Nacrt Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i obrazac o sudjelovanju za savjetovanje s javnošću nalazi se na internetskim stranicama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije: pristup informacijama – savjetovanje s javnošću.

Skip to content