Dana 13. siječnja 2023. na stranicama Karlovačke županije objavljeno je Savjetovanje s javnošću za nacrt Plan razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.

Plan razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. srednjoročni je akt strateškog planiranja kojim se definira okvir za poticanje razvoja cijele županije. Cilj Plana razvoja je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i unaprjeđenja kvalitete života u Karlovačkoj županiji. Obuhvat Plana razvoja je područje Karlovačke županije u njezinim administrativnim granicama, a posebni ciljevi koji su njime definirani doprinose ostvarenju strateških ciljeva iz nacionalnih strategija koje su mu hijerarhijski nadređene.

Plan razvoja izrađen je u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (“Narodne novine” br. 123/17, 151/22), Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 147/14, 123/17, 118/18)  te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima

Pozivamo predstavnike javnosti da najkasnije do 11. veljače 2023. dostave svoje komentare na nacrt Plana razvoja putem OBRASCA za savjetovanja na e-mail: [email protected]

Cjelokupan Plan razvoja i obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću možete pronaći ovdje.

Skip to content